Toplum olarak değişime ayak uydurmalıyız!

05.12.2020
Talip Girgin 2019 Sonrası..

Sevgili arkadaşlar Dünya’da değişim yalnızca teknolojik alanda yaşanmamaktadır. “Ekonomik, sosyal, coğrafi, çevresel ve biyolojik kısacası insan yaşamını etkileyen tüm bileşenler hızla değişmektedir”

Dünyaya paralel, yaşadığımız Ülkemizde, İl, ilçe, belde ve köylerimiz de de yaşanılan değişimler ve bu değişimlerin yarattığı sosyal sorunlar bir takım örgütlenmelerin oluşumunu gerekli kılmıştır. Örneğin İlçe, belde ve köylerimizden başlarsak dernekler, vakıflar, belediyeler, kooperatifler ve kamu kurumları ile birlikte dirsek temasta her alanda birlikte çalışma zorunluluğumuz doğmuştur!

Kişisel mücadele, düşünce ve fikirler ile bir toplumun tamamının mutlu ve mesut olacağını hayal etmek fazla iyimserlik olur.

Toplumun huzur içinde olması için her mesleki alandaki gelişmeler eşit şekilde değişime ayak uydurmalıdır. Toplumun gelir düzeyi de eşit şekilde gelişme göstermelidir.  Yoksa artan eşitsizlik sonucu başlayan yoğun iş ve beyin göçü; bölgemizdeki gelişmenin yerinde saymasına sebep olur. Bu nedenle “Birlikten kuvvet doğar” diyerek, tüm STK ve kurumlar ile birlik olmamız toplumsal başarıyı da beraberinde getirecektir. Bu konuda acilen hedef belirlememiz gerekmektedir!

Sosyal hizmet uzmanları ve alandaki kamu kurumlarının ortak çalışmaları sonucunda; elde edilen bulguları başlıklar halinde hedef “amacımız” olarak ele almalıyız.

Örneğin:

1: Gelir adaletini sağlayacak tedbirler almak ve yatırımlar yapmak veya yaptırmak!

2: Kalkınma İçin Küresel Ortaklıklar Geliştirmek, bölgesel iş kolları için yatırımcıları davet etmek istihdam yaratmak vs. gibi…

3: Ekonomik ve sosyal alanda çevresel Sürdürülebilirliği Sağlamak

4: Kadınların “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ile birlikte kendi yaratıcılıklarını güçlendirmek ve onlara bu fırsatı vererek ekonomi alanında da daha fazla görünür olmalarını sağlamak.

5:  Tüm Salgın Hastalıklarla Mücadele Etmek ve toplum sağlığını korumak için gerekli önlemleri almak

6: Herkes için Temel Eğitim yanında gelenek ve göreneklerimizi yeniden yaşanır hale getirmek için etkinlikler, şenlikler ve söyleyişler düzenlemek.

7:….  8:….. 9…. 10….

Bu tür alınan hedefler bölgesel olarak sosyal sorunlarımızın fark edilmesini, eleştirilmesini ve tartışılmasını de sağlayacaktır. Bizim hep birlikte elde ettiğimiz başarılar siyasi olarak ta elimizi güçlendirecektir.

 “Bir elin nesi var iki elin sesi var!”  İş, aş, eğitim, sağlık ve huzur;  hepimizin ortak hedefi ve amacı olduğuna göre, bu minvalde birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız…

İğneada Sosyal Gelişim Derneği…

Yorum Yaz

Yazarın Diğer Yazıları

  • Korono-dan korunmanın yol...

    Elbette COVİT-19 - Korona gibi bulaşıcı bir virüsten korunmak için doğal olarak devletimizin koyduğu kurallara uyacağız.Sosyal mesafeyi koruyacak...